WYDANIE ZGODY NA UŻYWANIE HERBU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN (BP I)

WYDANIE ZGODY NA UŻYWANIE HERBU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w nawiązaniu do § 3 pkt 1 i 4 Statutu Gminy Miejskiej Kościan

  

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Kościan BP I

         2. Załącznik - graficzny projekt wykorzystania herbu

 

ZASADY UŻYWANIA HERBU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
Uchwała Nr XXII/272/21 Rady Miejskiej Kościana z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Miejskiej Kościan

OPŁATY:
Opłat nie pobiera się

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje

UWAGI:
Ostateczne warunki udzielenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Kościan zostaną określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Kościana.