UCHWAŁA NR XXVIII/287/13 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Uchwała Nr XXVIII/287/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok