OPINIA RIO W POZNANIU O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PRZEZ MIASTO KOŚCIAN DEFICYTU BUDŻETU (do uchwały budżetowej)

Uchwała Nr SO-0951/D/3/12/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu