OPINIA RIO W POZNANIU O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr SO-0951/P/3/12/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan