OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA 2013 ROK

Uchwała Nr SO-0954/32/12/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2013