UCHWAŁA NR SO-0950/18/12/Ln/2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 06 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE WYDANIA NA WNIOSEK EMITENTA OPINII O MOŻLIWOŚCI WYKUPU EMI

Treść uchwały