UCHWAŁA NR XXXII/335/14 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2013 ROK

TREŚĆ UCHWAŁY