Uchwała Nr SO-0953/45/12/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2014 roku