Kluby radnych Rady Miejskiej Kościana w kadencji 2014-2018

 

Kluby radnych działające w Radzie Miejskiej Kościana

w kadencji 2014 – 2018

 

Zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym ,,Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy’’.

Statut Gminy Miejskiej Kościan stanowi, iż warunkiem utworzenia klubu jest przystąpienie do niego co najmniej 4 radnych.

 

W Radzie Miejskiej Kościana w kadencji 2014-2018 działają:

 

L.p.

Nazwa klubu

Członkowie klubu

1.

Klub Radnych ,,Porozumienie Ziemia Kościańska’’

Stanisław Bartczak

Alicja Brzozowska

Magdalena Cwojdzińska

Konrad Garwoliński

Aleksander Heller

Karol Helwig

Teodor Kubacki – przewodniczący klubu

Zbigniew Majchrzak

Małgorzata Noskowiak

Dawid Olejniczak

Elwira Przybylska

Piotr Ruszkiewicz

Mirosław Starosta

Roman Talikadze

Maciej Zielonka - zastępca przewodniczącego

2.

Klub Radnych Porozumienie Samorządowe TERAZ KOŚCIAN

Bronisław Frąckowiak - przewodniczący
Zbigniew Bernard - zastępca przewodniczącego
Łukasz Naglik
Wiktor Rudawski
Jarosław Stachowiak