ZAWIADOMIENIE O WYBOZRE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. iż na udzielenie leasingu operacyjnego na zakup przyczepy Wielaton PRS-2/W10 wybrano ofertę Pekao LeasingnSp. z o.o. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa.