OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PRZEZ MIASTO KOŚCIAN DEFICYTU BUDŻETU

Uchwała Nr SO-0951/D/69/12/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu