OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOŚCIANA

Uchwała Nr SO-0957/49/12/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana