OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOŚCIANA NA 2015 ROK

Uchwała Nr SO-0952/49/12/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2015 rok