UCHWAŁA NR SO-0951/D/2/12/Ln/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 16 STYCZNIA 2015 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/D/2/12/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu