UCHWAŁA NR SO-0950/1/12/Ln/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 ROKU

Uchwała Nr SO-0950/1/12/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji