UCHWAŁA NR SO-0954/16/12/Ln/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 09 KWIETNIA 2015 ROKU

Uchwała Nr SO-0954/16/12/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2014