UCHWAŁA NR VIII/75/15 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości