Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XV sesji Rady w dniu 18.12.1991r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

odwołania członka Zarządu Miasta Kościana

XV/143/91

 143