Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXII sesji Rady w dniu 1.06.1993r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyznania Nagród Twórczych Miasta Kościana

XXXII/274/93

  274

 

2.

ustalenia regulaminu korzystania z basenu kąpielowego w Kościanie

XXXII/275/93

  275

 

3.

rozdysponowania rezerwy budżetowej w budżecie miasta Kościana w 1993r.

XXXII/276/93

  276

 

4.

organizacji czynów społecznych na terenie miasta Kościana

XXXII/277/93

  277

 

5.

nieodpłatnego nabycia budynków mieszkalnych położonych w Kościanie od Dyrekcji Okręgowej Dróg  Publicznych w Poznaniu

XXXII/278/93

  278

 

6.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa gruntu położonego na Os. Jagiellońskim w Kościanie

XXXII/279/93

  279

 

7.

zatwierdzenia Zarządzenia nr 92/93 Zarządu Miasta Kościana z 26 maja 1993r. w sprawie czasowego ograniczenia używania wody z wodociągów miejskich na terenie miasta Kościana

XXXII/280/93

  280

 

8.

wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie

XXXII/281/93

  281

 

9.

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kościana w 1993r. w zakresie dochodów i wydatków

XXXII/282/93

  282

 

10.

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościana za 1992r.

XXXII/283/93

  283

 

11.

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta

XXXII/284/93

  284

 

12.

ustalenie wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta

XXXII/285/93

  285

 

13.

ustalenia wynagrodzenia dla Sekretarza Miejskiego

XXXII/286/93

  286

 

14.

ustalenia wynagrodzenia dla Skarbnika Miejskiego

XXXII/287/93

  287

 

15.

ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XXXII/288/93

  288

 

16.

ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XXXII/289/93

  289