Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dostawa gazu

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 286234-2015 z dnia 2015-10-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kościan
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego do celów grzewczych i kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego do kuchni w budynku przy ul. Mickiewicza 12 w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie.2.Zamawiający do...
Termin składania ofert: 2015-11-06

 

Numer ogłoszenia: 294636 - 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 286234 - 2015 data 27.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół nr 1 w Kościanie, ul. Mickiewicza 12, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 5120490, 5119383, fax. 0-65 5114143.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

1.  Pytania, odpowiedzi

2. Zmiana siwz