Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.

Uchwała