UCHWAŁA NR XI/122/15 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Uchwała Nr XI/122/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych