UCHWAŁA NR SO-0957/51/12/Ln/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 14 GRUDNIA 2015 ROKU

Uchwała Nr SO-0957/51/12/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana