UCHWAŁA NR SO-0951/P/5/12/Ln/2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 12 STYCZNIA 2016 ROKU

Uchwała Nr SO-0951/P/5/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościan