UCHWAŁA NR XII/138/16 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 21 STYCZNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości