UCHWAŁA NR SO-0950/4/12/Ln/2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 11 LUTY 2016 ROKU

Uchwała Nr SO-0950/4/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 luty 2016 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji