2013

1. Umowa 2013 - brama, furtka - baza

2. Umowa 2013 - dach SUW

3. Umowa 2013 - inwentaryzacja przyłączy

4. Umowa 2013 - konserwacja stacji transformatorowych

5. Umowa 2013 - kontrola obiektów budowlanych

6. Umowa 2013 - legalizacja, regeneracja wodomierzy

7. Umowa 2013 - modernizacja instalacji na hydroforni

8. Umowa 2013 - modernizacja studni głębinowych

9. Umowa 2013 - modernizacja układu sterowania na SUW

10. Umowa 2013 - monitoring studni

11. Umowa 2013 - naprawa ciągnika

12. Umowa 2013 - naprawa koparki

13. Umowa 2013 - odtworzenie nawierzchni

14. Umowa 2013 - ogrodzenie przepompowni Bączkowskiego

15. Umowa 2013 - osad

16. Umowa 2013 - pomiar środowiska pracy

17. Umowa 2013 - prace blacharsko dekarskie przepomp. Bączkowskiego

18. Umowa 2013 - projekt zagospodarowania terenu baza

19. Umowa 2013 - przyłącze telekomunikacyjne na SUW

20. Umowa 2013 - remont baza

21. Umowa 2013 - remont budynku przepompowni Bączkowskiego

22. Umowa 2013 - remont hali SUW Łazienki

23. Umowa 2013 - remont pomieszczeń socjalnych

24. Umowa 2013 - remont SUW Łazienki

25. Umowa 2013 - renowacja przepomp. Bączkowskiego

26. Umowa 2013 - renowacja studni Bączkowskiego

27. Umowa 2013 - renowacja studni Młyńska 

28. Umowa 2013 - renowacja studni na przepomp.

29. Umowa 2013 - renowacja studni

30. Umowa 2013 - rozbudowa stanowiska dyspozytorskiego na SUW

31. Umowa 2013 - studnia łąki Racot

32. Umowa 2013 - studnia Kurza Gora

33. Umowa 2013 - wykonanie nawierzchni Bączkowskiego

34. Umowa 2013 -  wymiana rozłącznika

35. Umowa 2013 - odtworzenie nawierzchni