Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015r.

Michał Jurga