ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie remontu kapitalnego sali lekcyjnej nr 26 - zamówienie do 30.000 euro

Kościan, dnia 01.07.2016 r.

 

ZS-1 220. 21.2016

    OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY    

Informuje się, że w dniu 29.06.2016 r. podpisano umowę  na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu kapitalnego sali lekcyjnej nr 26 na II piętrze w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Mickiewicza 12 z firmą Usługi Wielobranżowe „MAX” Marek Nowak, ul. Reymonta 6/2, 64-000 Kościan za cenę 20.202,00 zł.          

                         

                                              Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

                                                                                                                                                                         /-/ Małgorzata Ratajczak