UCHWAŁA NR XVII/189/16 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości