Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2017 r.

Uchwała