Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r. w 2018 r. oraz w 2019 r.

Uchwała