UCHWAŁA NR SO-0952/20/12/Ln/2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 5 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOŚC

Uchwała Nr SO-0952/20/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2017 rok