logo logo
logo bip
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

 

 

         W wyniku naboru na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych, w wyniku uzyskania najlepszej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, decyzją Komisji Rekrutacyjnej została wybrana:

 

Jolanta Jarząb zam. Czarkowo.

 

 

 

 

25.10.2005r.

 

K i e r o w n i k

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

Mirosława Lubińska