logo logo
logo bip
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGOW MIEJSKIM ZESPOLE OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA W KOŚCIANIE
 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia  procedury  naboru na  ww. stanowisko została wybrana    Pani  Magdalena  Kusz   zamieszkała  w  Kiełczewie. 

 Kandydatka została zatrudniona w Miejskim Zespole Oświaty, Kultury i Zdrowia  w Kościanie z dniem  10.10.2005r.

 Uzasadnienie  dokonanego  wyboru:

W wyniku przeprowadzonego  procesu rekrutacyjnego  Komisja  Rekrutacyjna  jednogłośnie  stwierdziła  że  wybrany  kandydat w najpełniejszym  stopniu odpowiada  wymaganiom  dotyczącym   wymienionych  umiejętności  stawianym w opisie  stanowiska pracy.  

 

 

 

                                                               10.10.2005r.

/KIEROWNIK/

/Miejskiego Zespołu Oświaty/

/Kultury i Zdrowia w Kościanie/

/mgr Barbara Czekała/