logo logo
logo bip
Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy (uporządkowana wg kolejności wpływu ofert):

 

1.     Jolanta Jarząb – Czarkowo,

2.     Zdzisława Kaczmarek – Leszno.

 

W/w kandydaci zostali przyjęci do drugiego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

19.10.2005r.

 

K i e r o w n i k

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

Mirosława Lubińska