logo logo
logo bip
MZWiK Jakość Wody
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
 
przedstawia
 
sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez
Państwowy Powiatow Inspektorat Sanitarny 
w Kościanie
 
Numer protokołu pobrania: HK-421/3-9/06 z dnia 20.06.2006r.
 
Obiekt badania: woda z wodociagu publicznego Kościan uj.Łazienki
( próby pobrano z hydroforni oraz z sieci: ADMCOCOA Polska, ul.Gostyńska i "Ruch" ul.Łąkowa, SPZOZ Kościan ul.Szpitalna 7
Nr sprawodzań z badań: W-52-0632N/06, W-52-0630N/06, W-52-0631N/06,
W-52-0629N/06.
stwierdza
 przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociagu publicznego Kościan ujęcie Łazienki i ujęcie wody Jesionowa
podległego pod Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul.Czempińska 2 64-000 Kościan
 
 
Data przyjecia próbek do badania: 1.06.2006r.,