logo logo
logo bip
MZWiK Zadania, stanowiska,
STANOWISKA
 
Wykaz stanowisk pracy w MZWiK w Kościanie
 
1.   Kierownik                                                             1 etat
2.   Główny ksiegowy                                                  1 etat
3.   St. specj. d/s ekonomicznych-
      specjalista d/s kadr                                                1 etat
4.   Specjalista d/s ekonomicznych                               3 etaty
5.   Starszy mistrz                                                        2 etaty
6.   Inspektor laborant                                                 2 etaty
7.   Referent d/s adm.- biurowych                                1 etat
 
8.   Brygadzista w-k -monter-kons. sieci kan                1 etat
9.   Monter konserwator sieci wodociągowej                6 etatów
10. Monter konserwator sieci kanalizacyjnej                 2 etaty
11. Kierowca samochodu specjalistycznego                  2 etaty
12. Monter - kierowca                                                 4 etaty
13. Monter konserwator sieci kanalizacyjnej -
      operator sprzętu budowlanego                                2 etaty  
14. Elektromonter                                                        2 etaty
15. Brygadzista -maszynista stacji pomp                       1 etat
16. Maszynista stacji pomp                                          12 etatów    
17. Brygadzista -maszynista oczyszczalni ścieków         1 etat
18. Maszynista oczyszczalni ścieków                            12 etatów
19. Maszynista przepompowni ścieków                        3 etaty
20. Odczytywacz wodomierzy -inkasent                       5 etatów
21. Pomoc laboratoryjna -magazynier                           1 etat
22. Sprzątaczka                                                           1 etat
 
 ZADANIA ZAKŁADU
 
Zakład realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Ochronie Środowiska i Prawie Wodnym.