logo logo
logo bip
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
Zespół Szkół nr 1  działa na podastawie statutu Zespołu Szkół nr1 wydanego uchwałą nrXIII/141/99 z dnia 9.09.1999r. stanowiącego załącznik do ww uchwały
 
 
statut Zespołu Szkół nr1 w Kościanie