logo logo
logo bip
2005

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana w 2005 r.

Zarządzenie nr 505/05 z dnia 05.01.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 506/05 z dnia 11.01.2005 r. w sprawie odbycia zebrań konsultacyjnych w osiedlach miasta Kościan
Zarządzenie nr 507/05 z dnia 13.01.05 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarzadzenie nr 508/05 z dnia 13.01.05 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 509/05 z dnia 13.01.05 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 510/05 z dnia 14.01.2005 r. w sprawie opracowania układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2005 r.
Zarządzenie nr 511/05 z dnia 19.01.2005 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 326/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 512/05 z dnia 19.01.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 513/05 z dnia 24.01.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 514/05 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 515/05 z dnia 28.01.2005 r. w sprawie podziału środków finansowych budżetu miasta Kościana na rok 2005 przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zarządzenie nr 516/05z dnia 31.01.2005 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2005 r.
Zarządzenie nr 517/05z dnia 02.02.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków w ramach działów
Zarządzenie nr 518/05z dnia 03.02.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 519/05z dnia 03.02.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
Zarządzenie nr 520/05 z dnia 03.02.2005 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 521/05 z dnia 03.02.2005 r. w sprawie podziału środków z budżetu miasta Kościana na rok 2005 przeznaczonych na realizację zadań gminy w zakresie objętym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie nr 522/05 z dnia 09.02.2005 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kościana
Zarządzenie nr 523/05 z dnia 10.02.2005 r. w sprawie ustalenia opłaty z tytułu kosztów materiałów biurowych i eksploatacyjnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Kościanie
Zarządzenie nr 524/05 z dnia 14.02.2005 r. w sprawie odwołania ze składu komisji przetargowej
Zarządzenie nr 525/05 z dnia 14.02.2005 r. w sprawie powołania w skład komisji przetargowej
Zarządzenie nr 526/05 z dnia 14.02.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 527/05 z dnia 21.02.2005 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 531/05  z dnia 21.02.2005 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie 528/05 z dnia 22.02.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres 3 lat położonych w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 6
Zarządzenie nr 529/05 z dnia 25.02.2005 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXIX sesji w dniu 24 lutego 2005 r.
Zarządzenie nr 530/05 z dnia 25.02.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 532/05 z dnia 28.02.2005 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2005 r.
Zarządzenie nr 533/05 z dnia 28.02.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 534/05 z dnia 28.02.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 535/05 z dnia 03.03.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym, na okres 3 lat, położonej w Kościanie przy Al. Koszewskiego 
Zarządzenie nr 536/05 z dnia 04.03.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, położonej w Kościanie przy Al. Koszewskiego 
Zarządzenie nr 537/05  z dnia 09.03.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 538/05 z dnia 09.03.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 539/05 z dnia 09.03.2005 r. w sprawie Regulaminu udziału w szkoleniach w ramach projektu ,,Wsparcie dla młodzieży powiatu kościańskiego na rynku pracy'
Zarządzenie nr 540/05 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana a 2005 r. w zakresie wydatków w ramach działów
Zarządzenie nr 541/05 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 529/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres 3 lat, położonych w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 6
Zarządzenie nr 542/05 z dnia 22.03.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 543/05 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 544/05 z dnia 24.03.2005 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 545/05  z dnia 24.03.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 546/05 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenia nr 547/05 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 542/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 22.03.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 548/05  z dnia 31.03.2005 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXX sesji w dniu 30.03.2005 r.
Zarządzenie nr 549/05  z dnia 31.03.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 550/05  z dnia 31.03.2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościana za 2004 r.
Zarządzenie nr 551/05 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 552/05 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2005 r.
Zarządzenie nr 553/05 z dnia 07.04.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 554/05 z dnia 07.04.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 286/04 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 07.01.2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Informacji w Kościanie
ul. Bernardyńska 2 
Zarządzenie nr 555/05  z dnia 07.04.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 556/05  z dnia 12.04.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 497/04 z dnia 22.12.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 557/05  z dnia 12.04.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 558/05  z dnia 13.04.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 559/05 z dnia 13.04.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 560/05  z dnia 13.04.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 561/05  z dnia 21.04.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 562/05  z dnia 21.04.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 563/05  z dnia 26.04.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy Placu Wolności 9 oraz ułamkowej części gruntu w trybie przetargowym
Zarządzenie nr 565/05  z dnia 29.04.2005 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXI sesji w dniu 28 kwietnia 2005 r.
Zarządzenie nr 566/05  z dnia 29.04.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 567/05 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2005 r.
Zarządzenie nr 568/05 z dnia 10.05.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków w ramach działów oraz zmiany Zarządzenia nr 566/05 z dnia 29.04.2005 r.
Zarządzenie nr 569/05 z dnia 10.05.2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Zarządzenie nr 570/05 z dnia 13.05.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 571/05  z dnia 16.05.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym, położonej w Kościanie na Stadionie Miejskim
Zarządzenie nr 572/05 z dnia 16.05.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 494/04 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego na okres do trzech lat oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 573/05 z dnia 19.05.2005 r. w sprawie stworzenia ,,mapy aktywności' organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych na terenie miasta Kościana oraz określenia procedury jej aktywności
Zarządzenie nr 574/05  z dnia 19.05.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków w ramach działów
Zarządzenie nr 576/05 z dnia 20.05.2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy gruntów podczas obchodów XIX Dni Kościana - Festiwalu Pięciu Kultur
Zarządzenie nr 577/05  z dnia 20.05.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym, położonych w Kościanie przy ul. Nacławskiej 84, w Międzyszkolnym Obiekcie Sportowym - Kryta Pływalnia 
Zarządzenie nr 578/05  z dnia 23.05.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Kościanie na osiedlu Generała Władysława Sikorskiego
Zarządzenie nr 579/05  z dnia 23.05.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego
Zarządzenie nr 580/05  z dnia 30.05.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 581/05  z dnia 30.05.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców
Zarządzenie nr 582/05 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kościanie przy ul. Łąkowej w trybie przetargowym
Zarządzenie nr 583/05  z dnia 31.05.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr  584/05 z dnia 31.05.2005 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2005 r.  
Zarządzenie nr 585/05 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXII sesji w dniu 31 maja 2005 r.
Zarządzenie nr  586/05 z dnia 01.06.2005 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Miejskiego Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr  587/05 z dnia 08.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 588/05  z dnia 08.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych w Kościanie na zapleczu ul. Śmigielskiej
Zarządzenie nr 589/05  z dnia 09.06.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 306/04 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 12.02.2004 r. w sprawie opracowania założeń do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Kościana
Zarządzenie nr 590/05  z dnia 09.06.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 452/04 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 29.09.2004 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru zadań inwestycyjnych, zgłoszonych w ramach Wniosków Inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Kościana
Zarządzenie nr 591/05 z dnia 09.06.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 384/04 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 03.06.2004 r. w sprawie ustalenia podmiotów uprawnionych oraz terminów składania ,,Wniosków Inwestycyjnych' do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Kościana
Zarządzenie nr 592/05 z dnia 09.06.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 395/04 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 18.06.2004 r. w sprawie zatwierdzenia formularzy ,,Wniosku Inwestycyjnego' do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Kościana (zał.1zał.2)
Zarządzenie nr 593/05  z dnia 10.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 594/05 z dnia 10.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 595/05 z dnia 10.06.2005 r. w sprawie ustalenia statutu Międzyszkolnego Obiektu Sportowego w Kościanie
Zarządzenie nr 596/05 z dnia 14.06.2005 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 597/05  z dnia 15.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 598/05  z dnia 21.06.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 594/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 599/05  z dnia 21.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 600/05 z dnia 23.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
Zarządzenie nr 601/05 z dnia 23.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej 7 oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w trybie przetargowym
Zarządzenie nr 602/05  z dnia 23.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 8 w trybie przetargowym
Zarządzenie nr  603/05 z dnia 23.06.2005 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, dla których miasto Kościan jest organem prowadzącym oraz przedszkoli miejskich na rok szkolny 2005/2006
Zarządzenie nr 604/05  z dnia 30.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
Zarządzenie nr  605/05 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 26 w trybie przetargowym
Zarządzenie nr 606/05  z dnia 30.06.2005 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Komendy Powiatowej Policji w Kościanie
Zarządzenie nr 607/05 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 608/05 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2005 r.
Zarządzenie nr 609/05  z dnia 01.07.2005 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXIII sesji w dniu 30 czerwca 2005 r.
Zarządzenie nr 611/05  z dnia 05.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 612/05  z dnia 05.07.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków w ramach działów
Zarządzenie nr 613/05  z dnia 11.07.2005 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 614/05  z dnia 13.07.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 615/05 z dnia 14.07.2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie
Zarządzenie nr 616/05 z dnia 14.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 617/05 z dnia 14.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr  618/05 z dnia 14.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 619/05  z dnia 14.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 620/05  z dnia 14.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 621/05  z dnia 14.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 622/05  z dnia 14.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 623/05  z dnia 14.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 624/05  z dnia 15.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 625/05 z dnia 18.07.2005 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności gruntu
Zarządzenie nr 626/05 z dnia 20.07.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 627/05 z dnia 22.07.2005 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności gruntu
Zarządzenie nr 628/05  z dnia 22.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 629/05 z dnia 22.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 631/05  z dnia 01.08.2005 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 607/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 30.06.2005 r. na podstawie art.113  1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami)
Zarządzenie nr 632/05  z dnia 02.08.2005 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 286/04 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 07.01.2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Informacji w Kościanie ul. Bernardyńska 1
Zarządzenie nr 633/05  z dnia 05.08.2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy gruntów miejskich przy Krytej Pływalni, podczas rodzinnego festynu z okazji pożegnania wakacji w dniu 28 sierpnia 2005 r.
Zarządzenie nr 634/05  z dnia 08.08.2005 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności gruntu
Zarządzenie nr 635.pdf z dnia 11.08.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków
Zarządzenie nr 636.pdf z dnia 16.08.2005 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2005 r.
Zarządzenie nr 637.pdf  z dnia 19.08.2005 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 614/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 13.07.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr  638/05 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2005 r.
Zarządzenie nr 639/05 z dnia 01.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 640/05 z dnia 01.09.2005 r. w sprawie pwołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 641/05 z dnia 01.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 642/05  z dnia 01.09.2005 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXIV sesji w dniu 31 sierpnia 2005 r.
Zarządzenie nr 643/05  z dnia 02.09.2005 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 644/05 z dnia 02.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 645/05 z dnia 09.09.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
Zarządzenie nr  646/05 z dnia 12.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 647/05 z dnia 12.09.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej
Zarządzenie nr 648/05  z dnia 12.09.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Osiedlu Piastowskim w ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 649/05 z dnia 12.09.2005 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Kościana na 2006 rok
Zarządzenie nr 650/05  z dnia 15.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 651/05 z dnia 16.09.2005 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 652/05  z dnia 16.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków w ramach działów
Zarządzenie nr 653/05 z dnia 22.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków
Zarządzenie nr 654/05  z dnia 23.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 655/05  z dnia 23.09.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana nr 596/05 z dnia 14.06.2005 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 656/05 z dnia 27.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 657/05 z dnia 28.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków
Zarządzenie nr 658/05  z dnia 29.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 659/05  z dnia 29.09.2005 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Kościana za I półrocze 2005 roku
Zarządzenie nr 660/05  z dnia 30.09.2005 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2005 r.
Zarządzenie nr 661/05 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 662/05  z dnia 05.10.2005 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXV sesji w dniu 4 października 2005 r.
Zarządzenie nr 663/05  z dnia 05.10.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków w ramach działów
Zarządzenie nr 664/05 z dnia 05.10.2005 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Międzyszkolnego Obiektu Sportowego w Kościanie
Zarządzenie nr 665/05 z dnia 06.10.2005 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w klasyfikacji budżetowej w Zarządzeniu nr 646/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 12.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 666/05 z dnia 06.10.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków
Zarządzenie nr 667/05 z dnia 13.10.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków w ramach działów
Zarządzenie nr 668/05  z dnia 14.10.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 669/05 z dnia 17.10.2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie
Zarządzenie nr 670/05 z dnia 17.10.2005 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości
Zarządzenie nr 671/05  z dnia 17.10.2005 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenu kąpielowego i sztucznego lodowiska w Kościanie  
Zarządzenie nr 672/05  z dnia 17.10.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 673/05 z dnia 20.10.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 674/05 z dnia 20.10.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 545/05 z dnia 24.03.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 675/05  z dnia 20.10.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 599/05 z dnia 21.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 676/05 z dnia 20.10.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków
Zarządzenie nr 678/05  z dnia 28.10.2005 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli audytu wewnętrznego na 2006 rok
Zarządzenie nr 677/05  z dnia 02.11.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym, na okres 3 lat, położonej w Kościanie przy ul. Jesionowej
Zarządzenie nr 679/05 z dnia 02.11.2005 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2005 r.
Zarządzenie nr 680/05 z dnia 04.11.2005 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały rady Miejskiej Kościana podjętej na XXXVI sesji w dniu 3 listopada 2005 r.
Zarządzenie nr 681/05 z dnia 04.11.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 682/05 z dnia 09.11.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 683/05 z dnia 10.11.2005 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Kościana na 2006 r.  
Zarządzenie nr 684/05 z dnia 14.11.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 685/05 z dnia 21.11.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 686/05 z dnia 21.11.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 687/05 z dnia 21.11.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awnas na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 688/05 z dnia 21.11.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 689/05 z dnia 21.11.2005 r. uchylające Zarządzenie nr 573/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie stworzenia ,,mapy aktywności' organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych na terenie miasta Kościan oraz określenia procedury jej aktualizacji
Zarządzenie nr 690/05  z dnia 25.11.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 691/05  z dnia 25.11.2005 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej ościana podjętych na XXXVII sesji w dniu 24 listopada 2005 r.
Zarządzenie nr 692/05  z dnia 28.11.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 681/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 693/05  z dnia 30.11.2005 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Międzyszkolnego Obiektu Sportowego w Kościanie
Zarządzenie nr  694/05  z dnia 30.11.2005 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2005 r.
Zarządzenie nr 695/05  z dnia 01.12.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 523/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty z tytułu kosztów materiałów biurowych i eksploatacyjnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Kościanie
Zarządzenie nr 696/05  z dnia 05.12.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 697/05 z dnia 05.12.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 698/05  z dnia 07.12.2005 r. w sprawie waloryzacji opłat z tytułu udostępnienia mienia komunalnego na okres do trzech lat
Zarządzenie nr 700/05  z dnia 16.12.2005 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXVIII sesji w dniu 15 grudnia 2005 r.
Zarządzenie nr 701/05 z dnia 16.12.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 702/05 z dnia 19.12.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 703/05 z dnia 27.12.2005 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Kościanie
Zarządzenie nr 704/05 z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie
Zarządzenie nr 705/05 z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie
Zarządzenie nr 706/05 z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie
Zarządzenie nr 707/05 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności gruntu
Zarządzenie nr 708/05 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
Zarządzenie nr 709/05 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 710/05 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXIX sesji w dniu 29 grudnia 2005 r.
Zarządzenie nr 711/05 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2006 roku
Zarządzenie nr 712/05 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 370/04 Burmistrza Miasta Kościana z 14.05.2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia oraz nadzoru postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kościanie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży i w Warsztatach Terapii Zajęciowej
Zarządzenie nr 713/05 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 595/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 10.06.2005 r. w sprawie ustalenia statutu Międzyszkolnego Obiektu Sportowego w Kościanie
Zarządzenie nr 714/05  z dnia 30.12.2005 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 715/05 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Mieście Kościanie
Zarządzenie nr 716/05 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2005 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 717/05  z dnia 30.12.2005 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2005 r.