logo logo
logo bip
2010

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana na 2010 rok

Zarządzenie nr 551/10 z dnia 04.01.2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXV sesji w dniu 30 grudnia 2009 r.
Zarządzenie nr 552/10 z dnia 04.01.2010 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
Zarządzenie nr 553/10 z dnia 05.01.2010 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie nieruchomości
Zarządzenie nr 554/10 z dnia 11.01.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 555/10 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części ściany w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 556/10 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z przynależnym do niego udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Zarządzenie nr 557/10 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z przynależnym do niego udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali
Zarządzenie nr 558/10 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 559/10 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego, lodowiska i wypożyczalni łyżew w okresie od 18.01.2010 r. do 29.01.2010 r.
Zarządzenie nr 560/10 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury i sztuki oraz promocji i ochrony zdrowia
zał. nr 1
Zarządzenie nr 561 z dnia 18.01.2010 r. w sprawie opracowania układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2010 r.
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 562/10 z dnia 22.01.2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXVI sesji w dniu 21 stycznia 2010 r.
Zarządzenie nr 563/10 z dnia 22.01.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 564/10 z dnia 22.01.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 565/10 z dnia 22.01.2010 r. w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie oraz Cennika Opłat Cmentarnych
Zarządzenie nr 566/10 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
Zarządzenie nr 567/10 z dnia 29.01.2010 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2010 r.
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 568/10 z dnia 11.02.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 569/10 z dnia 16.02.2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 r.
Zarządzenie nr 570/10 z dnia 17.02.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części ściany w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 571/10 z dnia 22.02.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 572/10 z dnia 25.02.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 573/10 z dnia 26.02.2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w roku 2010
zał. nr 1
Zarządzenie nr 574/10 z dnia 26.02.2010 r. w sprawie ustanowienia opłat za przyjmowane odpady komunalne na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie
Zarządzenie nr 575/10 z dnia 26.02.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni dachu budynku położonego w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat
Zarządzenie nr 576/10 z dnia 26.02.2010 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2010 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 577/10 z dnia 26.02.2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2010 r.
Zarządzenie nr 578/10 z dnia 2.03.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 579/10 z dnia 10.03.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat 
Zarządzenie nr 580/10 z dnia 10.03.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Władysława Sikorskiego przeznczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat
Zarządzenie nr 581/10 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2009 rok.
Zarządzenie nr 582/10 z dnia 26.03.2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXVIII sesji w dniu 25 marca 2010 r.
Zarządzenie nr 583/10 z dnia 26.03.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 584/10 z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków 
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 585/10 z dnia 31.03.2010 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2010 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 586/10 z dnia 31.03.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana z dnia 17 października 2005 r. Nr 671/05 w sprawie ustalania cen i opłat za korzystanie z basenu kąpielowego i sztucznego lodowiska w Kościanie
Zarządzenie nr 587/10 z dnia 09.04.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Nad Łąkami przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 588/10 z dnia 09.04.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu hali magazynowej wraz z pomieszczeniem biurowym znajdującej się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 589/10 z dnia 16.04.2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXIX sesji w dniu 15 kwietnia 2010 r.
Zarządzenie nr 590/10 z dnia 23.04.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja
Zarządzenie nr 591/10 z dnia 23.04.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja
Zarządzenie nr 592/10 z dnia 23.04.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja
Zarządzenie nr 593/10 z dnia 26.04.2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Zarządzenie nr 594/10 z dnia 26.04.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 595/10 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego
Zarządzenie nr 596/10 z dnia 30.04.2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy gruntów podczas obchodów XXIV Dni Kościana, Festiwalu Aktywnego Ruchu Twórczego F-art, Kościan-Klasyka
Zarządzenie nr 597/10 z dnia 05.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kościanie przy ul. Północnej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 598/10 z dnia 07.05.2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XL sesji w dniu 6 maja 2010 r.
Zarządzenie nr 599/10 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana Nr 536/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku
Zarządzenie nr 600/10 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana Nr 545/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku
Zarządzenie nr 601/10 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat
Zarządzenie nr 602/10 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat
Zarządzenie nr 603/10 z dnia 21.05.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej 
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
 Zarządzenie nr 604/10 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Zarządzenie nr 605/10 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie przyznania Bogusławowi Kostykowi Nagrody Miasta Kościana  "KOŚCIAN DZIĘKUJE"
Zarządzenie nr 606/10 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie przyznania Leszkowi Michalczakowi Nagrody Miasta Kościana "KOŚCIAN DZIĘKUJE"
Zarządzenie nr 607/10 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie przyznania Jerzemu Zielonce Nagrody Miasta Kościana "KOŚCIAN DZIĘKUJE"
Zarządzenie nr 608/10 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana nr 545/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zarządzenie nr 609/10 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej i rezerwy celowej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 610/10 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
Zarządzenie nr 611/10 z dnia 02.06.2010 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych
zał. nr 1
Zarządzenie nr 612/10 z dnia 02.06.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 613/10 z dnia 10.06.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
Zarządzenie nr 614/10 z dnia 11.06.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 615/10 z dnia 14.06.2010 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego w okresie od 28.06.2010 r. do 31.08.2010 r.
Zarządzenie nr 616/10 z dnia 16.06.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 617/10 z dnia 16.06.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 618/10 z dnia 18.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
Zarządzenie nr 619/10 z dnia 18.06.2010 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
Zarządzenie nr 620/10 z dnia 18.06.2010 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego
Zarządzenie nr 621/10 z dnia 22.06.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 611/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 622/10 z dnia 25.06.2010 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie środka trwałego jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 623/10 z dnia 25.06.2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XLI sesji w dniu 24 czerwca 2010 r.
Zarządzenie nr 624/10 z dnia 28.06.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 625/10 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 626/10 z dnia 08.07.2010 r. w sprawie przekazania środków trwałych Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 627/10 z dnia 08.07.2010 r. w sprawie przekazania środków trwałych Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
Zarządzenie nr 628/10 z dnia 12.07.2010 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
Zarządzenie nr 629/10 z dnia 22.07.2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 630/10 z dnia 22.07.2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 631/10 z dnia 22.07.2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 632/10 z dnia 22.07.2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 633/10 z dnia 22.07.2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 634/10 z dnia 22.07.2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 635/10 z dnia 22.07.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu hali znajdującej się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 636/10 z dnia 22.07.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 637/10 z dnia 22.07.2010 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 638/10 z dnia 23.07.2010 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XLII sesji w dniu 22 lipca 2010 r.
Zarządzenie nr 639/10 z dnia 30.07.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 640/10 z dnia 04.08.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 641/10 z dnia 04.08.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 642/10 z dnia 04.08.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 643/10 z dnia 12.08.2010 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" i powołania Komisji Kwalifikacyjnej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 644/10 z dnia 12.08.2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 645/10 z dnia 25.08.2010 r. w sprawie ustanowienia nagrody dla osób, które skutecznie i bezpośrednio przyczynia się do ustalenia sprawców czynów powodujących niszczenie mienia
Zarządzenie nr 646/10 z dnia 30.08.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w tybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 647/10 z dnia 30.08.2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/07 z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń
Zarządzenie nr 648/10 z dnia 30.08.2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za I półrocze 2010 roku
Zarządzenie nr 649/10 z dnia 30.08.2010 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6
zał. nr 7
zał. nr 8
zał. nr 9
Zarządzenie nr 650/10 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 651/10 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie procedury opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 652/10 z dnia 02.09.2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 653/10 z dnia 07.09.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok
Zarządzenie nr 654/10 z dnia 09.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej
Zarządzenie nr 655/10 z dnia 09.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni znajdującej się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej przeznaczonej do wynajęcia na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 656/10 z dnia 09.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń magazynowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 657/10 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 658/10 z dnia 20.09.2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjetych na XLIII sesji 16 września 2010 r.
Zarządzenie nr 659/10 z dnia 20.09.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 660/10 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 661/10 z dnia 22.09.2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Zarządzenie nr 662/10 z dnia 24.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Kurzej Górze przy ul. Słonecznej
Zarządzenie nr 663/10 z dnia 24.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 664/10 z dnia 24.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Władysława Sikorskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat
Zarządzenie nr 665/10 z dnia 24.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat
Zarządzenie nr 666/10 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 667/10 z dnia 20.10.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 668/10 z dnia 21.10.2010 r. w sprawie przekazania alcotestu Drager 7510 do Komendy Powiatowej Policji w Kościanie
Zarządzenie nr 669/10 z dnia 25.10.2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 670/10 z dnia 25.10.2010 r. w sprawie powołania komisji ezaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 671/10 z dnia 26.10.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 768/06 z dnia 01.06.2006 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji nieruchomości gruntowych
Zarządzenie nr 672/10 z dnia 26.10.2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Kościana podjętej na XLIV sesji w dniu 25 października 2010 r.
Zarządzenie nr 673/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu hali magazynowej znajdującej się w budynkach na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 674/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie przekazania placu zabaw na os. Jagiellońskim Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kościanie
Zarządzenie nr 675/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie przekazania placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Kościanie
Zarządzenie nr 676/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie przekazania placu zabaw przy Zespole Szkół nr 4 w Kościanie
Zarządzenie nr 677/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 678/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 679/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 680/10 z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 681/10 z dnia 02.11.2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XLV sesji 28 października 2010 r.
Zarządzenie nr 682/10 z dnia 02.11.2010 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 683/10 z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok
Zarządzenie nr 684/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej znajdującej się w Kościanie przy ul. Mickiewicza przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 685/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujacych się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat
Zarządzenie nr 686/10 z dnia 12.11.2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
Zarządzenie nr 687/10 z dnia 12.11.2010 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011-2021
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 688/10 z dnia 12.11.2010 r. w sprawie ustalenia ceny i zasad sprzedaży publikacji Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie. Historia-Tradycja-Przyszłość", pod red Pawła Rutkowskiego
Zarządzenie nr 689/10 z dnia 16.11.2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 690/10 z dnia 16.11.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok
Zarządzenie nr 691/10 z dnia 16.11.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 692/10 z dnia 16.11.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana Nr 637/10 z dnia 22 lipca 2010 roku
Zarządzenie nr 693/10 z dnia 19.11.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6
Zarządzenie nr 694/10 z dnia 24.11.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części ściany w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 695/10 z dnia 24.11.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres 10 lat
Zarządzenie nr 696/10 z dnia 25.11.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 697/10 z dnia 26.11.2010 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 16/1
Zarządzenie nr 698/10 z dnia 30.11.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 699/10 z dnia 30.11.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 700/10 z dnia 30.11.2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w roku 2011
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 701/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 1/10 z dnia 02.12.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 671/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 17 października 2005 r. w sprawie ustalania cen i opłat za korzystanie z basenu kąpielowego i sztucznego lodowiska w Kościanie
Zarządzenie nr 2/10 z dnia 06.12.2010 r. w sprawie przekazania w środków trwałych do Komendy Powiatowej Policji w Kościanie
Zarządzenie nr 3/10 z dnia 06.12.2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r.
Zarządzenie nr 4/10 z dnia 07.12.2010 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie środka trwałego jednostce organizacyjnej Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 5/10 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i utraty mocy Zarządzenia nr 667/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 20 października 2010 r.
Zarządzenie nr 6/10 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski Kościana oraz jednostki organizacyjne gminy
Zarządzenie nr 7/10 z dnia 10.12.2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na II sesji w dniu 9 grudnia 2010 r.
Zarządzenie nr 8/10 z dnia 13.12.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie wydatków
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 9/10 z dnia 15.12.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 10/10 z dnia 17.12.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 11/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 12/10 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni magazynowej znajdującej się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat i utraty mocy Zarządzenia nr 673/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 27 października 2010 r.
Zarządzenie nr 13/10 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części ściany w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat i utraty mocy Zarzadzenia nr 694/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 24 listopada 2010 r.
Zarządzenie nr 14/10 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana w 2011 roku
Zarządzenie nr 15/10 z dnia 23.12.2010 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie środka trwałego jednostce organizacyjnej Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 16/10 z dnia 27.12.2010 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 17/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie przekazania tablicy wyników sportowych DTS 200 z linią tekstową T3 Zespołowi Szkół nr 1 w Kościanie
Zarządzenie nr 18/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 565/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zarządzenie nr 19/10 z dnia 31.12.2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej i rezerwy celowej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4