logo logo
logo bip
2013

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana na 2013 r.

Zarządzenie nr 357/13 z dnia 02.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
Zarządzenie nr 358/13 z dnia 07.01.2013 r. w sprawie ustalenia działań promocyjnych w roku 2013 dotyczących klientów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie
Zarządzenie nr 359/13 z dnia 07.01.2013 r. w sprawie ustalenia promocji w roku 2013 dotyczących klientów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie
Zarządzenie nr 360/13 z dnia 07.01.2013 r. w sprawie ustalenia niższych cen za korzystanie z zajęć aqua aerobiku i aqua zumby
Zarządzenie nr 361/13 z dnia 07.01.2013 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego, lodowiska i wypożyczalni łyżew w okresie od 14.01.2013 r. do 27.01.2013 r.
Zarządzenie nr 362/13 z dnia 15.01.2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 363/13 z dnia 15.01.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2013 roku zadań publicznych miasta Kościana będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury i sztuki, promocji i ochrony zdrowia, polityki społecznej oraz ochrony zwierząt
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6
Zarządzenie nr 364/13 z dnia 15.01.2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
Zarządzenie nr 365/13 z dnia 23.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 366/13 z dnia 23.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 367/13 z dnia 23.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Sikorskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 368/13 z dnia 01.02.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 369/13 z dnia 04.02.2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXI sesji w dniu 31 stycznia 2013 r.
Zarządzenie nr 370/13 z dnia 27.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części ściany w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 371/13 z dnia 27.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych - piwnice znajdujących się w budynku Domu Organizacji Społecznych na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 372/13 z dnia 27.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni dachowej znajdującej się na budynkach nr 5 i 5A na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 373/13 z dnia 27.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 5A na nieruchomości w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 374/13 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 375/13 z dnia 12.03.2013 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr 376/13 z dnia 12.03.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 347/12 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 377/13 z dnia 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku 5A na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 378/13 z dnia 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku
Zarządzenie nr 379/13 z dnia 12.03.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 380/13 z dnia 12.03.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 381/13 z dnia 12.03.2013 r. w sprawie zmiany cennika usług pogrzebowych świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie
Zarządzenie nr 382/13 z dnia 19.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 2 w Kościanie oraz dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 3 w Kościanie
Zarządzenie nr 383/13 z dnia 19.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Zarządzenie nr 384/13 z dnia 21.03.2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2012 rok
Zarządzenie nr 385/13 z dnia 21.03.2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2012 rok i informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 386/13 z dnia 25.03.2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXII sesji w dniu 21 marca 2013 r.
Zarządzenie nr 387/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowych
Zarządzenie nr 388/13 z dnia 29.03.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 389/13 z dnia 10.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej na okres do 10 lat
Zarządzenie nr 390/13 z dnia 10.04.2013 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntu komunalnego w czasie trwania imprez okolicznościowych i utraty mocy Zarządzenia nr 235/12 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 8 maja 2012 r.
Zarządzenie nr 391/13 z dnia 10.04.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Kościanie
Zarządzenie nr 392/13 z dnia 10.04.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Kościanie
Zarządzenie nr 393/13 z dnia 10.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu
Zarządzenie nr 394/13 z dnia 10.04.2013 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan do zaciągania zobowiązań
Zarządzenie nr 395/13 z dnia 12.04.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
Zarządzenie nr 396/13 z dnia 22.04.2013 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntu komunalnego w czasie trwania imprez okolicznościowych i utraty mocy Zarządzenia nr 390/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Zarządzenie nr 397/13 z dnia 22.04.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 398/13 z dnia 24.04.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 399/13 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego
Zarządzenie nr 400/13 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu magazynowego usytuowanego w bud. nr 5 w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajmu w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 401/13 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie dzierżawy fragmentu ściany na IV piętrze w budynku nr 5A położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 402/13 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 403/13 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w budynku nr 1A w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 10 lat
Zarządzenie nr 404/13 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok
Zarządzenie nr 405/13 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu
Zarządzenie nr 406/13 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 2 w Kościanie
Zarządzenie nr 407/13 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 3 w Kościanie
Zarządzenie nr 408/13 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu
Zarządzenie nr 409/13 z dnia 10.05.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 410/13 z dnia 10.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych pozycji cenowych - złote i srebrne karty
Zarządzenie nr 411/13 z dnia 14.05.2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXIII sesji w dniu 09 maja 2013 r.
Zarządzenie nr 412/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 413/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 6 przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 414/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 415/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Zarządzenie nr 416/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych - piwnic znajdujących się w budynku Domu Organizacji Społecznych na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat
Zarządzenie nr 417/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 5 na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 418/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Kościana
Zarządzenie nr 419/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przyznania Panu Bogdanowi Ludowiczowi Nagrody Miasta Kościana "KOŚCIAN DZIĘKUJE"
Zarządzenie nr 420/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przyznania I Liceum Ogólnokształcącemu im. Oskara Kolberga w Kościanie Nagrody Miasta Kościana "KOŚCIAN DZIĘKUJE"
Zarządzenie nr 421/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie
Zarządzenie nr 422/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie
Zarządzenie nr 423/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie
Zarządzenie nr 424/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie
Zarządzenie nr 425/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Kościanie
Zarządzenie nr 426/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Kościanie
Zarządzenie nr 427/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych
Zarządzenie nr 428/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przekazania alcotestu Drager 7510 Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie
Zarządzenie nr 429/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w mieście Kościanie
Zarządzenie nr 430/13 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w budynku nr 5A IV piętro przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku
Zarządzenie nr 431/13 z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6
Zarządzenie nr 432/13 z dnia 03.06.2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Kościanie
Zarządzenie nr 433/13 z dnia 12.06.2013 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Skarbu Państwa
Zarządzenie nr 434/13 z dnia 12.06.2013 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego Kościana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Urzędu Miejskiego Kościana oraz jednostek podległych
Zarządzenie nr 435/13 z dnia 12.06.2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie osobom zmarłym w Gminie Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 436/13 z dnia 18.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni do wynajęcia znajdującej się w budynku nr 5 - parter, na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 437/13 z dnia 18.06.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 438/13 z dnia 24.06.2013 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości
Zarządzenie nr 439/13 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie obowiązywania niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego w okresie od 29.06.2013 r. do 31.08.2013 r.
Zarządzenie nr 440/13z dnia 26.06.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
zał. nr 1
Zarządzenie nr 441/13 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 442/13 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
Zarządzenie nr 443/13 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 444/13 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 434/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego Kościana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Urzędu Miejskiego Kościana oraz jednostek podległych
Zarządzenie nr 445/13 z dnia 03.07.2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXIV sesji w dniu 27 czerwca 2013 r.
Zarządzenie nr 446/13 z dnia 10.07.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 447/13 z dnia 12.07.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 448/13 z dnia 12.07.2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 449/13 z dnia 12.07.2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 450/13 z dnia 12.07.2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 451/13 z dnia 12.07.2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 452/13 z dnia 26.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 6 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 453/13 z dnia 26.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 5a na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 454/13 z dnia 26.07.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 455/13 z dnia 26.07.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie nazwy miasta Kościan przez Nenufar Club Sp. z o.o. z Kościana
Zarządzenie nr 456/13 z dnia 30.07.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 457/13 z dnia 13.08.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej
Zarządzenie nr 458/13 z dnia 13.08.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza
Zarządzenie nr 459/13 z dnia 20.08.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 460/13 z dnia 20.08.2013 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntu komunalnego w czasie trwania imprez okolicznościowych i utraty mocy Zarządzenia nr 396/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zarządzenie nr 461/13 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2013 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan, przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościan oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
Zarządzenie nr 462/13 z dnia 28.08.2013 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości
Zarządzenie nr 463/13 z dnia 03.09.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 1 na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 464/13 z dnia 03.09.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni i lokali użytkowych do wynajęcia znajdujących się w budynkach nr 5, 5a i 1 na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 465/13 z dnia 03.09.2013 r. w sprawie procedury opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 466/13 z dnia 03.09.2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6
zał. nr 7
zał. nr 8
Zarządzenie nr 467/13 z dnia 12.09.2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXV sesji w dniu 5 września 2013 r.
Zarządzenie nr 468/13 z dnia 12.09.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 469/13 z dnia 20.09.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 6 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 470/13 z dnia 20.09.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 471/13 z dnia 25.09.2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 472/13 z dnia 25.09.2013 r. w sprawie dzierżawy części gruntu gminnego znajdującego się na posesji przy ul. Wielichowskiej 14 w Kościanie, w formie bezprzetargowej na okres do roku
Zarządzenie nr 473/13 z dnia 25.09.2013 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego Kościana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego Kościana oraz jednostek podległych
Zarządzenie nr 474/13 z dnia 26.09.2013 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr 475/13 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 476/13 z dnia 09.10.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 358/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 7 stycznia 2013 r.
Zarządzenie nr 477/13 z dnia 09.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych pozycji cenowych - pływanie MASTERS
Zarządzenie nr 478/13 z dnia 09.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej znajdującej się przy ul. Kosynierów w Kościanie, przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 479/13 z dnia 16.10.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 480/13 z dnia 16.10.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 481/13 z dnia 24.10.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 482/13 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Zarządzenie nr 483/13 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXVI sesji w dniu 24 października 2013 r.
Zarządzenie nr 484/13 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 485/13 z dnia 8.11.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy skrzyżowaniu ul. Północnej i ul. Czempińskiej
Zarządzenie nr 486/13 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1 zarz
zał. nr 1 uch 
zał. nr 2 uch
zał. objaśnienia
zał. nr 2 zarz
Zarządzenie nr 487/13 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
Zarządzenie nr 488/13 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 489/13 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Gminy Kościan
Zarządzenie nr 490/13 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr 491/13 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
Zarządzenie nr 492/13 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 404/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok
Zarządzenie nr 493/13 z dnia 19.11.2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 494/13 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6
Zarządzenie nr 495/13 z dnia 4.12.2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXVII sesji w dniu 28 listopada 2013 r.
Zarządzenie nr 496/13 z dnia 4.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku
Zarządzenie nr 497/13 z dnia 4.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 6 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 498/13 z dnia 4.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 499/13 z dnia 4.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia znajdujących się w Domu Organizacji Społecznych na nieruchomości położonej przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 500/13 z dnia 4.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 1 na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 501/13 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 404/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok
Zarządzenie nr 502/13 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie przygotowania przez jednostki organizacyjne dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu na potrzeby sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. 2 II
zał. 2 III
zał. nr 3
zał. 3 II
zał. 3 III
Zarządzenie nr 503/13 z dnia 23.12.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 504/13 z dnia 23.12.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 505/13 z dnia 23.12.2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXVIII sesji w dniu 19 grudnia 2013 r. 
Zarządzenie nr 506/13 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w 2014 roku
Zarządzenie nr 507/13 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie przekazania kserokopiarki laserowej monochromatycznej Zespołowi Szkół nr 1 w Kościanie
Zarządzenie nr 508/13 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie przekazania kserokopiarki laserowej monochromatycznej Zespołowi Szkół nr 2 w Kościanie
Zarządzenie nr 509/13 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie przekazania kserokopiarki laserowej monochromatycznej Zespołowi Szkół nr 3 w Kościanie
Zarządzenie nr 510/13 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie przekazania kserokopiarki laserowej monochromatycznej Zespołowi Szkół nr 4 w Kościanie
Zarządzenie nr 511/13 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 512/13 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego (budynku) pozostającego w trwałym zarządzie jednostki budżetowej - I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie
Zarządzenie nr 513/13 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
zał. obj
Zarządzenie nr 514/13 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 r.
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3