logo logo
logo bip

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana na 2014 r.

Zarządzenie nr 515/14 z dnia 15.01.2014 r. w sprawie ustalenia działań promocyjnych w roku 2014 dotyczących klientów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie
Zarządzenie nr 516/14 z dnia 15.01.2014 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego, lodowiska i wypożyczalni łyżew w okresie od 03.02.2014 r. do 16.02.2014 r.
Zarządzenie nr 517/14 z dnia 15.01.2014 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan do zaciągania zobowiązań
Zarządzenie nr 518/14 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 519/14 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonej w Kościanie przy ul. Północnej na okres do roku
Zarządzenie nr 520/14 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do wynajęcia znajdującego się w budynku nr 5A na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 521/14 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni i lokali do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 5 na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 522/14 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXIX sesji w dniu 23 stycznia 2014 r.
Zarządzenie nr 523/14 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie pomocy społecznej, kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, ochrony zwierząt
Zarządzenie nr 524/14 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 525/14 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Wieży Ciśnień w Kościanie
Zarządzenie nr 526/14 z dnia 07.02.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
zał.nr 1
Zarządzenie nr 527/14 z dnia 19.02.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu w Kościanie oraz ustalenia regulaminu jej działania
Zarządzenie nr 528/14 z dnia 19.02.2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
Zarządzenie nr 529/14 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok
Zarządzenie nr 530/14 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
zał. nr 1
Zarządzenie nr 531/14 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie Regulaminu III dodatkowej rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" i powołania Komisji Kwalifikacyjnej
zał. nr 1
Zarządzenie nr 532/14 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu do wynajęcia znajdującego się w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 533/14 z dnia 11.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy Al. Koszewskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 534/14 z dnia 11.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu do wynajęcia znajdującego się w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 535/14 z dnia 11.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu
Zarządzenie nr 536/14 z dnia 11.03.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu
Zarządzenie nr 537/14 z dnia 11.03.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Zarządzenie nr 538/14 z dnia 18.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 539/14 z dnia 18.03.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 540/14 z dnia 24.03.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 531/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu III dodatkowej rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" i powołania Komisji Kwalifikacyjnej
zał. nr 1
Zarządzenie nr 541/14 z dnia 25.03.2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2013 rok
Zarządzenie nr 542/14 z dnia 25.03.2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2013 rok i informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 543/14 z dnia 25.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu do wynajęcia znajdującego się w budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do roku
Zarządzenie nr 544/14 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 545/14 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXX sesji w dniu 27 marca 2014 r.
Zarządzenie nr 546/14 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu do wydzierżawienia znajdującego się przy ul. Wały Żegockiego w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do roku
Zarządzenie nr 547/14 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Zarządzenie nr 548/14 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Jesionowej
Zarządzenie nr 549/14 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr 550/14 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Kościana
zał. nr 1
Zarządzenie nr 551/14 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu
Zarządzenie nr 552/14 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr 553/14 z dnia 10.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 554/14 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Bukowej przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 555/14 z dnia 24.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 556/14 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gabinetów masażu oraz groty solnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie
Zarządzenie nr 557/14 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 511/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 558/14 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 559/14 z dnia 05.05.2014 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych
zał. nr 1
Zarządzenie nr 560/14 z dnia 07.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej połozonej w Kościanie na os. Piastowskim przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 561/14 z dnia 07.05.2014 r. w sprawie opłat za dzierzawę gruntu komunalnego w czasie trwania imprez okolicznościowych i utraty mocy Zarządzenia nr 460/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r.
Zarządzenie nr 562/14 z dnia 09.05.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 531/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu III dodatkowej rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" i powołania Komisji Kwalifikacyjnej
Zarządzenie nr 563/14 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierowokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Gminy Miejskiej
Zarządzenie nr 564/14 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 565/14 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 566/14 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie przekazania alcotestu Drager 7510 do Komendy Powiatowej Policji w Kościanie
Zarządzenie nr 567/14 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 4 Misia Uszatka w Kościanie
Zarządzenie nr 568/14 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie przyznania Panu Piotrowi Bielickiemu Nagrody Miasta Kościana "KOŚCIAN DZIĘKUJE"
Zarządzenie nr 569/14 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie przyznania Panu Stanisławowi Wujcowi Nagrody Miasta Kościana "KOŚCIAN DZIĘKUJE'
Zarządzenie nr 570/14 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie ustanowienia opłat za przyjmowane odpady komunalne na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie
Zarządzenie nr 571/14 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXI sesji w dniu 15 maja 2014 r.
Zarządzenie nr 572/14 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali do wynajęcia znajdujących się w budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 573/14 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 325/12 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 574/14 z dnia 23.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 575/14 z dnia 27.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia programu kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
Zarządzenie nr 576/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 577/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Północnej
Zarządzenie nr 578/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5
Zarządzenie nr 579/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 580/14 z dnia 03.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 581/14 z dnia 09.06.2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji  administracyjnych
Zarządzenie nr 582/14 z dnia 09.06.2014 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 583/14 z dnia 09.06.2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 584/14 z dnia 09.06.2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 585/14 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów do przyznawania zniżki i zwolnienia z opłaty za  świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola
Zarządzenie nr 586/14 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
Zarządzenie nr 587/14 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 588/14 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
Zarządzenie nr 589/14 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego Kościana do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji o odmowie przyznania Karty
Zarządzenie nr 590/14 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie herbu miasta Kościan przez Wydawnictwo VIA VRESNA z Wrześni
Zarządzenie nr 591/14 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w budynku nr 5A - IV piętro przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 592/14 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 593/14 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kościanie przy Al. Stanisława Koszewskiego
Zarządzenie nr 594/14 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Południowej
Zarządzenie nr 595/14 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kościanie pomiędzy ulicami Sosonową i Modrzewiową
Zarządzenie nr 596/14 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 553/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie nieruchomości
Zarządzenie nr 597/14 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie obowiązywania niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego w okresie od 28.06.2014 r. do 31.08.2014 r.
Zarządzenie nr 598/14 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i regulaminu za korzystanie z Wypożyczalni Kajaków w Kościanie
Zarządzenie nr 599/14 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zmiany cennika usług pogrzebowych świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie
zał. nr 1
Zarządzenie nr 600/14 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 601/14 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6
Zarządzenie nr 602/14 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 603/14 z dnia 01.07.2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXII sesji w dniu 26 czerwca 2014 r.
Zarządzenie nr 604/14 z dnia 02.07.2014 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej od Gminy Miejskiej
Zarządzenie nr 605/14   z dnia 07.07.2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie dla osób posiadających kartę Dużej Rodziny
Zarządzenie nr 606/14 z dnia 07.07.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
Zarządzenie nr 607/14 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 608/14 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 609/14 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 610/14 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 611/14 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 612/14 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
Zarządzenie nr 613/14 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 614/14 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 
Zarządzenie nr 615/14 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie zwiększenia wartości środków trwałych budynków (Samorządowego Przedszkola nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie) pozostających w trwałym zarządzie jednostki budżetowej
Zarządzenie nr 616/14 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 617/14 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Skarbu Państwa
Zarządzenie nr 618/14 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 619/14 z dnia 01.08.2014 r. w sprawie wykazu lokalu do wynajęcia znajdującego się w budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 620/14 z dnia 01.08.2014 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntu komunalnego w czasie trwania imprez okolicznościowych i utraty mocy Zarządzenia nr 561/14 z dnia 07 maja 2014 r.
Zarządzenie nr 621/14 z dnia 01.08.2014 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Gminy Miejskiej
Zarządzenie nr 622/14 z dnia 12.08.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 623/14 z dnia 12.08.2014 r. w sprawie Regulaminu IV dodatkowej rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" i powołania Komisji Kwalifikacyjnej
zał. nr 1
Zarządzenie nr 624/14 z dnia 20.08.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 611/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 625/14 z dnia 20.08.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2
Zarządzenie nr 626/14 z dnia 20.08.2014 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 379/09 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Rynek 1
Zarządzenie nr 627/14 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2014 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan, przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościan oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
Zarządzenie nr 628/14 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza
Zarządzenie nr 629/14 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali magazynowo-produkcyjno-administracyjnych znajdujących się w budynku nr 5 na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 630/14 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Zarządzenie nr 631/14 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 585/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 10 czerwca 2014 roku
Zarządzenie nr 632/14 z dnia 02.09.2014 r. w sprawie procedury opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 633/14 z dnia 02.09.2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2015 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6
zał. nr 7
zał. nr 8
Zarządzenie nr 634/14 z dnia 05.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 635/14 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 636/14 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 637/14 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej
Zarządzenie nr 638/14 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 639/14 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXIII sesji w dniu 4 września 2014 r.
Zarządzenie nr 640/14 z dnia 18.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Kościana
zał. nr 1
Zarządzenie nr 641/14 z dnia 19.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 642/14 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego Kościana do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego Kościana oraz jednostek podległych
Zarządzenie nr 643/14 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu w Kościanie oraz ustalenia regulaminu jej działania
Zarządzenie nr 644/14 z dnia 26.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Zarządzenie nr 645/14 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 646/14 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie herbu miasta Kościan na sztandarze Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Koła Powiatowego w Kościanie
Zarządzenie nr 647/14 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 648/14 z dnia 14.10.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 649/14 z dnia 20.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 650/14 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 651/14 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 652/14 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 653/14 z dnia 04.11.2014 r.  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXIV sesji w dniu 30 października 2014 r.
Zarządzenie nr 654/14 z dnia 05.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 655/14 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 656/14 z dnia 14.11.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie nr 657/14 z dnia 20.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 658/14 z dnia 26.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonej w Kościanie na Osiedlu Piastowskim 55-57 na okres do 10 lat
Zarządzenie nr 659/14 z dnia 26.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali do wynajęcia znajdujących się w budynkach przy ul. Bernardyńskiej 2, Wały Żegockiego 2,Rynek 1 w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 660/14 z dnia 26.11.2014 r. w sprawie zmiany udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 661/14 z dnia 26.11.2014 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie i Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie
Zarządzenie nr 662/14 z dnia 26.11.2014 r. w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim Kościana i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 1/14 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 2/14 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 3/14 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu
Zarządzenie nr 4/14 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 5/14 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 w trybie bezprzetargowym na okres do 12 miesięcy
Zarządzenie nr 6/14 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Kościana podjętej na II sesji w dniu 4 grudnia 2014 r. 
Zarządzenie nr 7/14 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 8/14 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14
Zarządzenie nr 9/14 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr 10/14 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 11/14 z dnia 19.12.2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na III sesji w dniu 18 grudnia 2014 r.
Zarządzenie nr 12/14 z dnia 19.12.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu
Zarządzenie nr 13/14 z dnia 22.12.2014 r. w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego (Zespołu Szkół Nr 2 w Kościanie) pozostającego w trwałym zarządzie jednostki budżetowej 
Zarządzenie nr 14/14 z dnia 24.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 15/14 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14
Zarządzenie nr 16/14 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego Kościana do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji o odmowie przyznania Karty
Zarządzenie nr 17/14 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie przekazania placu zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Kościanie
Zarządzenie nr 18/14 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 19/14 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4