logo logo
logo bip

Zarządzenie nr 161/16 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat

Zarządzenie nr 162/16 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie klasyfikowania, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski Kościana oraz jednostki organizacyjne gminy

zał. nr 1

Zarządzenie nr 163/16 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu

Zarządzenie nr 164/16 z dnia 15.01.2016 r. w sprawie ustalenia działań promocyjnych w roku 2016 dotyczących klientów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie

Zarządzenie nr 165/16 z dnia 15.01.2016 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego, lodowiska i wypożyczalni łyżew w okresie od 18.01.2016 r. do 31.01.2016 r.

Zarządzenie nr 166/16 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie ustalenia na rok 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

zał. nr 1

Zarządzenie nr 167/16 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie ustalenia na rok 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

zał. nr 1

Zarządzenie nr 168/16 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wykonywanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana w 2016 roku

Zarządzenie nr 169/16 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i wzoru zgłoszenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 170/16 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XII sesji w dniu 21 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 171/16 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie nr 172/16 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 166/16 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 173/16 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 174/16 z dnia 10.02.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 175/16 z dnia 17.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie

zał. nr 1

Zarządzenie nr 176/16 z dnia 17.02.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

Zarządzenie nr 177/16 z dnia 17.02.2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

zał. nr 1

zał. nr 2

Zarządzenie nr 178/16 z dnia 23.02.2016 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej

Zarządzenie nr 179/16 z dnia 23.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni magazynowo-produkcyjnych do wynajęcia znajdujących się w budynkach nr 1, 5 i 6 zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 180/16 z dnia 23.02.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Gminy Miejskiej Kościan

Zarządzenie nr 181/16 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 182/16 z dnia 08.03.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie

Zarządzenie nr 183/16 z dnia 11.03.2016 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z lodowiska i wypożyczalni łyżew w okresie od 11.03.2016 r. do 31.03.2016 r.

Zarządzenie nr 184/16 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie nr 185/16 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie nr 186/16 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie nr 187/16 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie nr 188/16 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji

Zarządzenie nr 189/16 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji

Zarządzenie nr 190/16 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XIII sesji w dniu 17 marca 2016 r.

Zarządzenie nr 191/16 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie

Zarządzenie nr 192/16 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kościan

zał. nr 1

Zarządzenie nr 193/16 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2015 rok

Zarządzenie nr 194/16 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2015 rok i informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan

Zarządzenie nr 195/16 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

Zarządzenie nr 196/16 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali biurowych do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 1 zlokalizowanym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 197/16 z dnia 06.04.2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kościanie

Zarządzenie nr 198/16 z dnia 06.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali biurowych do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 1 zlokalizowanym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 199/16 z dnia 06.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 200/16 z dnia 06.04.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie

Zarządzenie nr 201/16 z dnia 12.04.2016 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w mieście Kościanie

Zarządzenie nr 202/16 z dnia 12.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 203/16 z dnia 12.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do roku

Zarządzenie nr 204/16 z dnia 12.04.2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 205/16 z dnia 12.04.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów

Zarządzenie nr 206/16 z dnia 19.04.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 207/16 z dnia 19.04.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 208/16 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kościan

Zarządzenie nr 209/16 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

Zarządzenie nr 210/16 z dnia 04.05.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XIV sesji w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie nr 211/16 z dnia 05.05.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 212/16 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

Zarządzenie nr 213/16 z dnia 18.05.2016 r. w sprawie przyznania Panu Stefanowi Józefowiczowi Nagrody Miasta Kościana "KOŚCIAN DZIĘKUJE"

Zarządzenie nr 214/16 z dnia 18.05.2016 r. w sprawie przyznania Panu Janowi Ludwiczakowi Nagrody Miasta Kościana "KOŚCIAN DZIĘKUJE"

Zarządzenie nr 215/16 z dnia 18.05.2016 r. w sprawie przyznania Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie Nagrody Miasta Kościana "KOŚCIAN DZIĘKUJE"

Zarządzenie nr 216/16 z dnia 18.05.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 217/16 z dnia 18.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 218/16 z dnia 23.05.2016 r. w sprawie przeprowadzenia oceny i kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok 2015

Zarządzenie nr 219/16 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie herbu miasta Kościana na logo Drużyny WOPR Kościan Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Leszna

Zarządzenie nr 220/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 221/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagrod i wyróżnień

zał. nr 1

zał. nr 2

Zarządzenie nr 222/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana

Zarządzenie nr 223/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 224/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie za 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 225/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie za 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 226/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 227/16 z dnia 09.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

zał. nr 1

Zarządzenie nr 228/16 z dnia 14.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 229/16 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 230/16 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 231/16 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 232/16 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 233/16 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 234/16 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XV sesji w dniu 9 czerwca 2016 r.

Zarządzenie nr 235/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie obowiązywania niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego w okresie od 24.06.2016 r. do 31.08.2016 r.

Zarządzenie nr 236/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 237/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 238/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali biurowych usytuowanych w budynku 5A na posesji przy ul. Bernardyńskiej w Kościanie przeznaczonych do wynajmu w formie bezprzetargowej na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 239/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcie nadzorcze

Zarządzenie nr 240/16 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

zał. nr 1

objaśnienia

Zarządzenie nr 241/16 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

Zarządzenie nr 242/16 z dnia 01.07.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji

Zarządzenie nr 243/16 z dnia 01.07.2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie

Zarządzenie nr 244/16 z dnia 12.07.2016 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego

Zarządzenie nr 245/16 z dnia 15.07.2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 246/16 z dnia 15.07.2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Zarządzenie nr 247/16 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu powierzchni gruntu do wydzierżawienia na terenie miasta Kościana w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

załącznik

Zarządzenie nr 248/16 z dnia 20.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzącedziałalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie nr 249/16 z dnia 20.07.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 250/16 z dnia 26.07.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

Zarządzenie nr 251/16 z dnia 03.08.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 252/16 z dnia 05.08.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XVI sesji w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie nr 253/16 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadan publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie nr 254/16 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanieprzy Al. Kościuszki

załącznik

Zarządzenie nr 255/16 z dnia 17.08.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

Zarządzenie nr 256/16 z dnia 18.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 257/16 z dnia 18.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu biurowego do wynajęcia znajdującego się w budynkach nr 1 zlokalizowanego przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 258/16 z dnia 18.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni magazynowo-produkcyjnych do wynajęcia znajdujących się w budynkach nr 5 i 5A zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 259/16 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej

zał. nr 1

Zarządzenie nr 260/16 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 261/16 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów do przyznawania zniżki i zwolnienia z oplaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola

zał. nr 1

zał. nr 2

Zarządzenie nr 262/16 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zapum podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"

zał. nr 1

Zarządzenie nr 263/16 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2016 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan, przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościan oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

Zarządzenie nr 264/16 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowaia pracowników Urzędu Miejskiego Kościana z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Zarządzenie nr 265/16 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 266/16 z dnia 06.09.2016 r. w sprawie procedury opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięćGminy Miejskiej Kościan

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

Zarządzenie nr 267/16 z dnia 06.09.2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2017 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

Zarządzenie nr 268/16 z dnia 06.09.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 269/16 z dnia 06.09.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 270/16 z dnia 06.09.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 271/16 z dnia 06.09.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 272/16 z dnia 06.09.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 273/16 z dnia 06.09.2016 r. w sprawie bezplatnego przekazania części środka trwałego (oświetlenie w ul. Gostyńskiej) na rzecz Gminy Kościan

Zarządzenie nr 274/16 z dnia 06.09.2016 r. w sprawie określenia zasad ponownego wykorzystania infomacji sektora publicznego

Zarządzenie nr 275/16 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 276/16 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 277/16 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 278/16 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 279/16 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 280/16 z dnia 22.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni magazynowo-produkcyjnych do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 5 zlokalizowanym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 281/16 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zal. nr 3

zał. nr 4

Zarządzenie nr 282/16 z dnia 04.10.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 283/16 z dnia 04.10.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 284/16 z dnia 04.10.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 285/16 z dnia 04.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 286/16 z dnia 04.10.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XVII sesji w dniu 29 września 2016 r.

Zarządzenie nr 287/16 z dnia 11.10.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 288/16 z dnia 14.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej

Zarządzenie nr 289/16 z dnia 17.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

zał. nr 1

zał. nr 2

Zarządzenie nr 290/16 z dnia 17.10.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 291/16 z dnia 17.10.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 292/16 z dnia 17.10.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 293/16 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

Zarządzenie nr 294/16 z dnia 02.11.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 295/16 z dnia 02.11.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 296/16 z dnia 07.11.2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Opieki Społecznej w Kościanie do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Tęcza"

Zarządzenie nr 297/16 z dnia 09.11.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu

Zarządzenie nr 298/16 z dnia 09.11.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu

Zarządzenie nr 299/16 z dnia 09.11.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu

Zarządzenie nr 300/16 z dnia 09.11.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 301/16 z dnia 09.11.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 302/16 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

projekt uchwały

zał. nr 1

zał. nr 2

objaśnienia

Zarządzenie nr 303/16 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 304/16 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 305/16 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu

Zarządzenie nr 306/16 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowanika wieczystego, położonych w Kościanie przy ul. Składowej

Zarządzenie nr 307/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zał. nr 1

Zarządzenie nr 308/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej

zał. nr 1

Zarządzenie nr 309/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przekazania urządzenia rejestratora cyfrowego DVR 5116 do systemu monitoringu miasta

Zarządzenie nr 310/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przekazania siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego w Kościanie

Zarządzenie nr 311/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu

Zarządzenie nr 312/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Miejskiej Kościan w związku z centralizacją rozliczeń VAT

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 313/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwal Rady Miejskiej Kościana podjętych na XVIII sesji w dniu 24 listopada 2016 r.

Zarządzenie nr 314/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

Zarządzenie nr 315/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan

zał. nr 1

Zarządzenie nr 316/16 z dnia 07.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 317/16 z dnia 07.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości 

Zarządzenie nr 318/16 z dnia 07.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości 

Zarządzenie nr 319/16 z dnia 07.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości 

Zarządzenie nr 320/16 z dnia 07.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu 

Zarządzenie nr 321/16 z dnia 07.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości 

Zarządzenie nr 322/16 z dnia 07.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 323/16 z dnia 12.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Kościanie przy ul. Wyzwolenia 24 i na Os. Konstytucji 3 Maja przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 324/16 z dnia 13.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 325/16 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie środka trwałego w postaci kanalizacji deszczowej

Zarządzenie nr 326/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana w 2017 roku

Zarządzenie nr 327/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przekazania siłowni zewnętrznej przy ul. Torowej w Kościanie

Zarządzenie nr 328/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przekazania siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim w Kościanie

Zarządzenie nr 329/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ustelenia cen i opłat za korzystanie z usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie

Zarządzenie nr 330/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ustelenia działań promocyjnych w roku 2017 dotyczących klientów Miejskiego Ośrodka Sportu iRekreacji w Kościanie

Zarządzenie nr 331/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. "Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego Etap VI" ubiegającego sie o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 332/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Domu Organizacji Społecznych na posesji przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 333/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu przeznaczonego do wynajmu znajdującego sie na os. Gen. Wł. Sikorskiego w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 334/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej znajdującej się przy ul. Kosynierów w Kościanie, przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej na okres do 10 lat

Zarządzenie nr 335/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku

Zarządzenie nr 336/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku 5A na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonyc do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 337/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomoy społecznej

Zarządzenie nr 338/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 339/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 340/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu

Zarządzenie nr 341/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 342/16 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymiz własnością lokalu

Zarządzenie nr 343/16 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej

zał. nr 1

Zarządzenie nr 344/16 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie środków trwałych w postaci boiska wielofunkcyjnego oraz oświetlenia

Zarządzenie nr 345/16 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

zał. nr 1

objaśnienia

Zarządzenie nr 346/16 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin

Zarządzenie nr 347/16 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin

Zarządzenie nr 348/16 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3