logo logo
logo bip
Ewidencje i rejestry

EWIDENCJE I REJESTRY

Księga uczniów

Dziennik korespondencji

Księgi inwentarzowe

Ewidencja uczniów   

Rejestry przesyłek poleconych i wartościowych

Rejestr delegacji  służbowych

Rejestr wydanych  kart  rowerowych

Rejestr wydanych  legitymacji szkolnych

Rejestr wydanych legitymacji pracowniczych

Rejestry druków ścisłego zarachowania

Rejestr pracowników

Rejestr przychodzących  fatkur

Rejestr wycieczek szkolnych