logo logo
logo bip
Majątek

Majątek - stan na 31.12.2020r.

Wartość brutto majątku trwałego wynosi: 2 987 906,73


Środki trwałe - stan na 31.12.2020r.

Lp.                                       Symbol KŚT                                        Wartość brutto

1.                                            0/03/032                                                 215 668,00

2.                                            1/10/107                                             1 660 517,18

3.                                            2/21/211                                                   10 800,00

4.                                            2/29/290                                                589 138,00

5.                                            2/29/291                                                133 132,00

6.                                            3/31/310                                                113 000,00          

7.                                            4/44/440                                                  30 599,97    

8.                                            4/48/487                                                168 735,58

9.                                            5/57/578                                                     4 566,00

10.                                         8/80/803                                                      4 674,00

11.                                         8/80/809                                                    57 076,00

                                                   razem                                                2 987 906,73

Majątek - stan na 31.12.2019r.

Wartość brutto majątku trwałego wynosi: 2 754 296,45


Środki trwałe - stan na 31.12.2019r.

L.p.                               Symbol KŚT                          Wartość brutto

1.                                      0/03/032                                    215 668,00

2.                                      1/10/107                                 1 426 906,90

3.                                      2/21/211                                       10 800,00

4.                                      2/29/290                                    589 138,00

5.                                      2/29/291                                    133 132,00

6.                                      3/31/310                                    113 000,00

7.                                      4/44/440                                      30 599,97

8.                                      4/48/487                                    168 735,58

9.                                      5/57/578                                        4 566,00

10.                                    8/80/803                                        4 674,00

11.                                    8/80/809                                      57 076,00

                                             razem                                 2 754 296,45

Majątek - stan na 31.12.2018r.

Wartość brutto majątku trwałego: 2 590 331,07 zł

Stan składników majątku - środki trwałe

 

MAJĄTEK

Środki trwałe - wartość brutto stan na dzień 30.04.2018r. wynosi 2 590 331,07 zł