logo logo
logo bip

Wartość brutto majątku trwałego: 2 590 331,07 zł

Stan składników majątku - środki trwałe