logo logo
logo bip

Wartość brutto majątku trwałego wynosi: 2 987 906,73


Środki trwałe - stan na 31.12.2020r.

Lp.                                       Symbol KŚT                                        Wartość brutto

1.                                            0/03/032                                                 215 668,00

2.                                            1/10/107                                             1 660 517,18

3.                                            2/21/211                                                   10 800,00

4.                                            2/29/290                                                589 138,00

5.                                            2/29/291                                                133 132,00

6.                                            3/31/310                                                113 000,00          

7.                                            4/44/440                                                  30 599,97    

8.                                            4/48/487                                                168 735,58

9.                                            5/57/578                                                     4 566,00

10.                                         8/80/803                                                      4 674,00

11.                                         8/80/809                                                    57 076,00

                                                   razem                                                2 987 906,73