logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

Uchała nr XXV/271/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie oraz dotychczasowe Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie.