logo logo
logo bip
Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie

Organizację Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie określa statut.